CennikBadanie operatora: 70zł
Badanie osoby służbowo korzystającej z pojazdu 70zł
Badanie przedstawiciela handlowego 70zł
Zapraszamy do negocjowania cen - atrakcyjne rabaty dla firmZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. cena badań psychotechnicznych dla kierowców oraz kandydatów na kierowców wynosi w każdej pracowni w Polsce 150zł

Badanie psychologiczne kierowcy i kandydata na kierowcę - 150zł
Badanie psychologiczne osób skierowanych na badanie za przekroczenie 24 punktów karnych, kierowanie pod wpływem alkoholu – 150zł
Badanie psychologiczne instruktora/egzaminatora: 150zł
Badanie psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne: 150 zł


Ceny pozostałych usług ustalamy indywidualnie