Kogo badamy

#

 • Kandydatów na kierowców zawodowych
 • Kierowców wszystkich kategorii (A,B,C,D,E,T)
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

#

 • Kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 • Kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy

#

 • Osoby skierowane na badania przez lekarza
 • Osoby skierowane na badania za jazdę pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie
 • Kierowców po przekroczeniu 24 punktów karnych
 • Uczestnika wypadku drogowego, w którym jest ranny lub zabity

#

 • Operatorów sprzętu budowalnego i wózków widłowych
 • Osoby pracujące na wysokościach
 • Osoby, od których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna